Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare

CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE DE MAI JOS

Prezentul Acord privind condițiile de utilizare („Acordul”) descrie termenii și condițiile aplicabile în urma utilizării Dvs. a paginii web www.gelior.com (denumit în continuare „Site"). Acest Acord este încheiat între dvs. ca utilizator al Site-ului (denumit în continuare „Utilizator”) și Enetix Software Srl (denumit în continuare „Gelior”).


1. Aplicarea și acceptarea termenilor și condițiilor

1.1 în sensul prezentului acord, un utilizator este orice persoana care acceseaza Site- ul în orice scop, ca utilizator înregistrat sau dacă utilizatorul accesează servicii contracost oferite de Gelior. Un Utilizator include persoana care folosește acest Site sau orice entitate juridică care poate fi reprezentată de această persoană sub autoritate reală sau aparentă.

1.2 Prin accesarea sau utilizarea site-ului, sunteți de acord să acceptați ca utilizator termenii și condițiile stabilite în prezentul acord. Veți fi legat de termenii și condițiile prezentului Acord în ceea ce privește accesul sau utilizarea acestui Site și orice altă actualizare, modificare, adăugare sau modificare a acestui Site. Dacă nu acceptați toți termenii și condițiile acestui Acord, vă rugăm să nu utilizați acest Site.

1.3 Gelior poate modifica acest Acord în orice moment prin postarea Acordului modificat și retratat pe Site. Acordul modificat și retratat va intra în vigoare imediat după afișare. Postarea de către Gelior a Acordului modificat și retratat și utilizarea continuă a Site-ului vor fi considerate a fi acceptarea termenilor modificați. Prezentul acord nu poate fi modificat altfel, decât în ​​scris de către un ofițer autorizat al Gelior. Gelior va notifica și toți utilizatorii săi existenți prin e-mail.


2. Taxe și comisioane

2.1 Accesul la site și facilitățile acestuia sunt furnizate tuturor utilizatorilor înregistrați.

2.2 Gelior furnizează servicii Utilizatorilor care au parcurs procesul de înregistrare și au acceptat să plătească pentru aceste servicii (Servicii plătite). Accesul și utilizarea anumitor caracteristici și conținut ale site-ului care fac parte dintr-un serviciu plătit sunt guvernate de termeni și condiții suplimentare în cadrul unor acorduri separate, în plus față de acest acord.

2.3 Utilizatorii se pot înregistra pe site alegând unul dintre Membership plan-urile disponibile. Fiecare Membership plan este furnizat în schimbul unei taxe lunare fixe.

2.4 Față de taxele lunare de Membership plan, Gelior poate percepe un comision din tranzacțiile finalizate între utilizatori (Taxe de tranzacție).

3.5 Membership plan-urile, taxele lunare și taxele de tranzacție poate fi o schimbare la discreția exclusivă a Gelior .

2.6 Gelior își rezervă dreptul de a refuza serviciile cu plată la orice utilizator pentru orice motiv pentru a proteja Gelior lui interese.


3. Utilizatori în general

3.1 Utilizatorii pot folosi acest site numai în scopuri personale sau interne. Fiecare Utilizator este de acord că nu va copia, reproduce sau descărca orice informație, text, imagini, clipuri video, directoare, fișiere, baze de date sau listări disponibile pe sau prin intermediul Site-ului (Conținutul Gelior) în scopul revânzării sau re-vânzării distribuirea conținutului Gelior, corespondență în masă (prin e-mailuri, mesaje text fără fir, poștă fizică sau altfel), operarea unei afaceri care concurează cu Gelior sau exploatarea comercială a conținutului Gelior .

3.2 O parte din conținutul Gelior afișat pe acest site este furnizat sau postat de terți (conținut terț). Orice conținut terț este responsabilitatea exclusivă a părții care a furnizat conținutul. Gelior nu este responsabil pentru acuratețea, corectitudinea, legalitatea sau veridicitatea oricărui Conținut al unei terțe părți și nu va fi răspunzător față de niciun Utilizator în legătură cu încrederea de către Utilizator a unui astfel de Conținut al unei Terțe părți. În plus, Gelior nu este responsabil pentru desfășurarea activităților Utilizatorului pe Site și nu va fi răspunzător față de nicio persoană în legătură cu daunele suferite de nicio persoană ca urmare a comportamentului unui astfel de Utilizator.

3.3. Gelior poate permite Utilizatorilor accesul la conținut, produse sau servicii oferite de terți prin hyperlinkuri (sub formă de link de cuvinte, bannere, canale sau altfel) către site-ul web al unei terțe părți. Utilizatorul recunoaște că Gelior nu are niciun control asupra site-ului web al unei terțe părți și Gelior nu va fi responsabilă sau răspunzătoare față de nimeni pentru un astfel de site web sau pentru orice conținut, produse sau servicii puse la dispoziție pe un astfel de site web.

3.4. Mesajele sau informațiile trimise de un Utilizator prin intermediul sistemelor de comunicații furnizate de Site, sau prin e-mailuri, faxuri sau scrisori către destinatarii obținuți de pe Site, nu vor conține niciunul dintre materialele descrise în prevederile Secțiunii 5.5 de mai jos.

3.5. Gelior își rezervă dreptul de a limita, refuza sau crea acces diferit la Site și caracteristicile acestuia în raport cu diferiți Utilizatori, sau de a modifica oricare dintre caracteristici sau de a introduce noi caracteristici fără o notificare prealabilă. Fiecare utilizator recunoaște că incapacitatea de a utiliza site-ul în totalitate sau parțial din orice motiv poate avea efecte negative asupra afacerii sale. Fiecare Utilizator este de acord că, în niciun caz, Gelior nu va fi răspunzător față de Utilizator sau față de terți pentru nicio incapacitate de utilizare a Site-ului (fie din cauza întreruperii, accesului limitat, modificărilor sau încetării oricărei caracteristici de pe Site sau altfel), întârzieri, erori sau omisiuni cu privire la orice comunicații sau transmisii sau orice daune (directe, indirecte, indirecte sau altfel) care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul sau oricare dintre caracteristicile sale.

3.6. Niciun utilizator nu va întreprinde nicio schemă pentru a submina integritatea sistemelor sau rețelelor informatice utilizate de Gelior și / sau a oricărui alt utilizator și niciun utilizator nu va încerca să obțină acces neautorizat la astfel de sisteme sau rețele computerizate.


4. Utilizatori înregistrați

4.1 Fiecare Utilizator care a completat formularul de înregistrare on-line pe Site prin furnizarea informațiilor sale (cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon și fax, adresa de e-mail, detaliile afacerii sale etc.) este un utilizator înregistrat al Gelior (Utilizator înregistrat). Gelior va stabili un cont (Cont) pentru fiecare utilizator înregistrat și fiecărui utilizator înregistrat i se atribuie un alias de utilizator (ID utilizator) și o parolă (parolă) pentru a se putea autentifica.

4.2 Utilizatorii înregistrați nu trebuie să acceseze sau să se bucure de beneficiile oricărui Serviciu plătit fără plata pentru astfel de servicii; cu condiția, totuși, ca Gelior să permită un astfel de acces gratuit sau de a beneficia de servicii plătite de către un utilizator înregistrat, de la caz la caz; cu condiția, în plus, că Gelior își rezervă dreptul de a refuza în orice moment accesul la orice Serviciu plătit (inclusiv, dar fără a se limita la rezilierea contului unui astfel de utilizator înregistrat) dacă utilizatorul înregistrat nu a plătit Gelior taxele și comisioanele relevante în condițiile unui astfel de serviciu plătit.

4.3 Gelior poate suspenda sau termina un Cont de utilizator înregistrat în orice moment, dând o notificare de cel puțin 24 de ore utilizatorului înregistrat; cu condiția, totuși, că o notificare nu este necesară pentru o astfel de reziliere în cazul în care Gelior determină că, există o încălcare a dispozițiilor prezentului acord de către utilizator inregistrat.

4.4 Gelior poate refuza înregistrarea și poate refuza emiterea unui cont și a unui ID de utilizator și a unei parole asociate oricărui utilizator din orice motiv.


5. Utilizatorii care postează informații pe Gelior

5.1 Trebuie să fiți un utilizator înregistrat pentru a posta informații pe site folosind instrumentele de trimitere și editare furnizate prin intermediul site-ului. Statutul dvs. de utilizator înregistrat este guvernat de prevederile secțiunii 5.

5.2 Fiecare utilizator reprezintă, garantează și este de acord cu:

(a) furnizarea de informații adevărate, exacte, actuale și complete care să fie afișate pe site

(b) să mențină și să modifice cu promptitudine toate informațiile pentru a le păstra adevărate, exacte, actuale și complete. Fiecare utilizator acordă prin prezenta o licență irevocabilă, perpetuă, mondială și fără redevențe Gelior pentru a afișa și utiliza toate informațiile furnizate de un astfel de utilizator în conformitate cu scopurile stabilite în prezentul acord. Fiecare Utilizator este de asemenea de acord că prin postarea oricărui material sau informație oriunde pe Site își cedează drepturile de autor și orice alt drept de proprietate asupra materialului sau informațiilor postate.

5.3 Fiecare Utilizator reprezintă, garantează și este de acord că a obținut toate licențele și permisiunile necesare pentru drepturi de autor sau mărci comerciale ale terților și va fi singurul responsabil pentru asigurarea faptului că orice material sau informație pe care îl postează pe Site sau îl furnizează lui Gelior sau îl autorizează pe Gelior să afișeze nu încălcați drepturile de autor, mărcile comerciale, secretul comercial sau orice alte drepturi personale sau de proprietate ale unei terțe părți sau este afișat cu permisiunea proprietarului (proprietăților) acestor drepturi.

5.4 Fiecare Utilizator reprezintă prin prezenta garanții și este de acord că informațiile transmise spre afișare NU VOR:

(a) conține informații frauduloase sau face oferte frauduloase de articole sau implica vânzarea sau încercarea de vânzare a articolelor contrafăcute sau furate sau a căror vânzare și / sau comercializare este interzisă de legea aplicabilă sau promovează alte activități ilegale;

(b) face parte dintr-un sistem de fraudare a altor Utilizatori ai Site-ului sau alte scopuri ilegale;

(c) refera la vânzarea de produse sau servicii care încalcă drepturilor de autor, brevetelor, mărcilor comerciale, secretului comercial sau altor drepturi sau drepturi de proprietate ale unei terțe părți;

(d) încălca orice lege, statut, ordonanță sau regulament aplicabil (inclusiv fără limitare cele care reglementează controlul exporturilor, protecția consumatorilor, concurența neloială, antidiscriminare sau publicitate falsă;

(e) fi defăimătoare, calomnioase, amenințătoare sau hărțuite ilegal;

(f) fi obscene sau să conțină sau să deducă orice pornografie sau merchandising legat de sex sau orice alt conținut sau promovează altfel materiale cu caracter sexual explicit sau este altfel dăunător minorilor;

(g) promoveaza discriminarea bazată pe rasă, sex, religie, naționalitate, handicap, orientare sexuală sau vârstă;

(h) conține orice material care constituie publicitate sau hărțuire neautorizată (inclusiv, dar fără a se limita la spamming), invadează intimitatea oricui sau încurajează conduita care ar constitui o infracțiune, ar da naștere la răspundere civilă sau ar încălca în orice alt mod orice lege sau regulament;

( i ) solicita afaceri de la orice Utilizatori în legătură cu o activitate comercială care concurează cu Gelior;

(j) conține viruși de computer sau alte dispozitive și coduri distructive care au ca efect deteriorarea, interferarea, interceptarea sau exproprierea oricărui sistem software sau hardware, date sau informații personale.

5.5 Gelior își rezervă dreptul de a elimina orice material afișate pe Site pe care îl consideră în mod rezonabil ca ilegal, ar putea supune Gelior la răspundere, încalcă prezentul acord sau în alt mod este găsit nepotrivit. Gelior își rezervă dreptul de a coopera pe deplin cu autoritățile guvernamentale, anchetatorii privați și / sau părțile terțe vătămate în investigarea oricărei suspiciuni de infracțiuni penale sau civile. În legătură cu oricare dintre cele de mai sus, Gelior poate suspenda sau termina Contul oricărui Utilizator, după cum Gelior consideră adecvat, la propria sa discreție.


6. Tranzacții între cumpărători și furnizori

6.1 Prin intermediul Site-ului, Gelior oferă o platformă electronică bazată pe web pentru schimbul de informații sau produse și servicii între cumpărători și furnizorii. Gelior nu reprezintă vânzătorul și nici cumpărătorul. În consecință, Gelior nu controlează și nu este răspunzător de calitatea, siguranța, legalitatea sau disponibilitatea produselor sau serviciilor oferite spre vânzare pe Site sau capacitatea furnizorilor de a finaliza o vânzare sau capacitatea cumpărătorilor pentru a finaliza o achiziție.

6.2 Fiecare Utilizator recunoaște că își asumă pe deplin riscurile tranzacțiilor de cumpărare și vânzare atunci când folosește Site-ul pentru efectuarea tranzacțiilor. Astfel de riscuri includ, dar nu se limitează la: reprezentarea greșită a produselor și serviciilor, scheme frauduloase, calitatea nesatisfăcătoare, eșecul de a respecta specificațiile, produsele defecte, întârziere la livrare sau plata, greșeli de calcul, încălcarea garanției, accidente de transport (Riscuri de tranzacție). Fiecare Utilizator este de acord că Gelior nu va fi responsabil pentru daunele care ar putea apărea ca urmare a sau în legătură cu orice risc de tranzacție.

6.3 Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru toți termenii și condițiile tranzacțiilor efectuate pe, prin sau ca urmare a utilizării Site-ului, inclusiv, fără limitare, termenii privind plata, returnările, garanțiile, transportul, asigurarea, taxele, impozitele, titlu, licențe, amenzi, permise, manipulare, transport și depozitare.

6.4 În cazul în care un Utilizator are o dispută cu orice parte dintr-o tranzacție, acest Utilizator este de acord să elibereze și să despăgubească pe Gelior (și agenții noștri, afiliați, directori, ofițeri și angajați) de toate revendicările, cererile, acțiunile, procedurile, costurile, cheltuieli și daune (inclusiv fără limitare orice daune reale, speciale, accidentale sau consecințe) care decurg din sau în legătură cu o astfel de tranzacție.


7. Limitarea răspunderii

7.1 Caracteristicile și serviciile de pe site sunt furnizate „așa cum este” și „după cum sunt disponibile”, iar Gelior renunță în mod expres la orice garanții, exprese sau implicite, inclusiv dar fără a se limita la garanții de stare, calitate, durabilitate, performanță, acuratețe, fiabilitate, vandabilitate sau potrivire pentru un anumit scop. Toate aceste garanții, declarații, condiții, angajamente și termeni sunt excluse prin prezenta.

7.2    Gelior nu face nicio declarație sau garanție cu privire la validitatea, acuratețea, corectitudinea, fiabilitatea, calitatea, stabilitatea, caracterul complet sau actualitatea oricărei informații furnizate pe sau prin intermediul site-ului.

7.3 Orice material descărcat sau obținut prin intermediul Site-ului se face la discreția și riscul fiecărui Utilizator și fiecare Utilizator este singurul responsabil pentru orice daune aduse sistemului său informatic sau pierderii de date care ar putea rezulta din descărcarea unui astfel de material. Niciun sfat sau informație, orală sau scrisă, obținută de un Utilizator de la Gelior sau prin intermediul sau de pe Site nu va crea nicio garanție nespecificată aici.

7.4 În niciun caz, Gelior nu va fi trasă la răspundere pentru întârzierea sau eșecul sau întreruperea conținutului sau a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului, rezultând direct sau indirect din acte de natură, forțe sau cauze care nu pot fi controlate rezonabil, inclusiv fără limitare, defecțiuni ale internetului, , defecțiuni ale telecomunicațiilor sau oricărui alt echipament, defecțiuni ale energiei electrice, greve, conflicte de muncă, revolte, insurecții, tulburări civile, penurie de forță de muncă sau materiale, incendii, inundații, furtuni, explozii, Fapte ale lui Dumnezeu, război, acțiuni guvernamentale, ordine interne sau instanțe sau tribunale străine sau neexecutarea unor terți.

7.5 Fiecare Utilizator este de acord să despăgubească și să exonereze Gelior, afiliații, directorii, ofițerii și angajații săi, de orice pierderi, creanțe, datorii (inclusiv costuri legale pe bază de despăgubire completă) care ar putea rezulta din utilizarea acestui Site de către Utilizator (inclusiv, dar fără a se limita la afișarea informațiilor Utilizatorului pe Site) sau la încălcarea oricăruia dintre termenii și condițiile prezentului Acord. Fiecare utilizator este de asemenea de acord că Gelior nu este responsabil și nu va avea nicio răspundere față de acesta, pentru orice material postat de alții; inclusiv materiale defăimătoare, jignitoare sau ilicite și că riscul de daune cauzate de acest material revine în întregime fiecărui utilizator.

7.6    Gelior nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune speciale, directe, indirecte, punitive, incidentale sau consecutive sau orice daune de orice fel (inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderea de profit sau economii, întreruperea afacerii, pierderea informațiilor), neglijență, delict sau altfel sau orice alte daune rezultate din oricare dintre următoarele situații:

(a) utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul;

(b) orice defect al bunurilor, eșantioanelor, datelor, informațiilor sau serviciilor achiziționate sau obținute de la un utilizator sau de la un furnizor terț de servicii prin intermediul site-ului;

(c) acces neautorizat de terți la date sau informații private ale oricărui Utilizator;

(d) declarații sau comportamente ale oricărui Utilizator al Site-ului; sau

(e) orice problemă legată de serviciile plătite, care ar apărea, inclusiv neglijența.


8. Drepturi de proprietate intelectuală

8.1    Gelior este singurul proprietar sau licențiat legal al tuturor drepturilor asupra site-ului și a conținutului Gelior. Site-ul și conținutul Gelior conțin secrete comerciale și drepturi de proprietate intelectuală protejate în baza drepturilor de autor la nivel mondial și a altor legi. Toate drepturile de proprietate, de proprietate și de proprietate intelectuală asupra Site-ului și a Conținutului Gelior vor rămâne la Gelior , afiliații sau licențiatorii Conținutului Gelior , după caz. Toate drepturile care nu sunt revendicate altfel în temeiul prezentului acord sau de către Gelior sunt rezervate prin prezenta.

8.2    Gelior, domeniul Gelior.com, pictogramele și logo-urile conexe sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale sau mărci de servicii ale Gelior în diferite jurisdicții și sunt protejate conform legilor aplicabile privind drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate. Copierea, modificarea, utilizarea sau publicarea neautorizată a acestor mărci este strict interzisă.

8.3 Numele URL-urilor / Sub-domeniilor atribuite de Gelior utilizatorilor săi sunt proprietatea exclusivă a Gelior și nu se poate presupune că este permanentă în niciun caz. Gelior își rezervă dreptul, fără o notificare prealabilă, în orice moment, de a suspenda sau termina sau restricționa accesul la sau edita numele URL-urilor / sub-domeniilor. În acest caz, Gelior nu va fi răspunzător față de nicio parte pentru niciun fel de daune directe, indirecte, speciale sau de altă natură, inclusiv, fără limitare, profiturile pierdute, întreruperea afacerii sau altfel.


9. Anunțuri

9.1 Toate notificările sau cererile către Site vor fi transmise în scris la următoarea adresă: Către Enetix Software Srl, Miercurea Ciuc, Str. Szek nr. 7/A, jud. Harghita, România.

9.2 Toate notificările sau cererile către un Utilizator(i) vor fi livrate personal, trimise prin curier, poștă certificată, prin fax sau e-mail la ultima adresă corespondență cunoscută furnizată de Utilizator sau prin postarea unei astfel de notificări sau cereri într-o zonă a site-ului care este accesibilă public fără taxe.

9.3 Notificarea către un Utilizator(i) se consideră că a fost primită dacă site-ul web este în măsură să demonstreze că comunicarea, fie în formă fizică sau electronică, a fost trimisă utilizatorilor sau imediat după ce Site-ul a postat o astfel de notificare pe o zonă a Site-ului care este accesibilă public fără taxe.


10. Generalități

10.1 Sub rezerva oricăror acorduri suplimentare referitoare la Serviciile plătite, prezentul Acord și Politica de confidențialitate constituie întregul acord între Utilizator și Gelior cu privire la accesul și utilizarea Site-ului, înlocuind orice acorduri anterioare scrise sau orale în legătură cu același subiect.

10.2 În cazul în care orice prevedere din prezentul document este considerată a fi invalidă sau inaplicabilă, o astfel de prevedere va fi eliminată, iar dispozițiile rămase vor fi puse în aplicare.

10.3 Titlurile au doar scop de referință și nu definesc, limitează, interpretează sau descriu în niciun fel sfera sau amploarea unei astfel de secțiuni.

10.4 Termenii și condițiile de utilizare și / sau Politica de confidențialitate vor fi guvernate din toate punctele de vedere de legile din România. Gelior se consideră și intenționează să fie supus jurisdicției numai instanțelor din România. Părțile la prezentul acord se supun jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

10.5 Toate apelurile către Gelior sunt confidențiale. Cu toate acestea, apelul dvs. poate fi înregistrat pentru a asigura calitatea serviciului. Mai mult, în scopul instruirii și pentru a asigura un serviciu excelent pentru clienți, apelurile de la Gelior pot fi monitorizate și înregistrate.


11. Politica de rambursare și anulare

11.1 Dacă nu se specifică altfel, toate taxele sunt nerambursabile și non-anulabil.


12. Politica de transport și livrare

12.1 Gelior vinde doar Membership plan-uri iar confirmarea livrării va fi trimisă la adresa de e-mail înregistrat și folosit de fiecare membru.

Send a Message