Politica de confidențialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Ultima actualizare: Noiembrie 2020


I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Enetix Software SRL (sediu în Miercurea Ciuc, Str. Szek nr. 7/A, jud. Harghita, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita sub J19/505/2006, având Cod Unic de Înregistrare RO18765987), în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării aplicației https://app.gelior.com. („Platforma”), în conformitate cu Regulamentul 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).


II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Platformei, Enetix Software SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • nume şi prenume
 • adresa de e-mail
 • numărul de telefon
 • adresa de facturare
 • adrese de livrare
 • informații de card bancar
 • informații despre produsele și serviciile achiziționate

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Platformă, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de Enetix Software SRL, iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Platformei, Enetix Software SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Platformei, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/întrebări/reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.


III. Scopurile și modul prelucrării

Enetix Software Srl colectează și prelucrează datele Dvs. pentru a vă înregistra pe platformă și a putea folosi serviciile ofertie de aceasta, îmbunătățirea experiențelor utilizatorilor pe Platformă sau în vederea transmiterii unor mesaje de marketing personalizate (marketing direct).

În tabelul de mai jos sunt detaliate modalitățile în care Enetix Software Srl prelucrează datele personale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care sunt prelucrate datele personale. 

În ce scop se colectează și se prelucrează datele?

Ce date sunt colectate și în ce mod sunt prelucrate?

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor?

Crearea contului de client de tip companie

 

 

 

Se crează un cont de client de tip compaanie pe Platformă prin completarea următoarelor date personale în cadrul procesului de înregistrare:

–          nume, prenume;
–          titlu
–          funcție
–          e-mail
–          număr de telefon 

Executarea contractului

Obligații legale care ne sunt impuse, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizat, cu modificarile si completarile ulterioare

În scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante

Crearea contului de client de tip persoană

 

Se crează un cont de client de tip persoana fizica pe Platformă prin completarea următoarelor date personale în cadrul procesului de înregistrare:

–          nume, prenume
–          titlu
–          e-mail
–          număr de telefon
–          adresă de facturare
–          adresă de livrare

Obligație legală care ne este impusă, conform Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizat, cu modificarile si completarile ulterioare.

În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților

Plasarea de comenzi prin Platformă

Pot fi efectuate comenzi de achiziții către alți membri ai platformei care vând produse și servicii prin intermediul Platformei, doar dacă utilizatorul are un cont de client activ pe Platformă.

La lansarea unei comenzi vor fi prelucrate următoarele date:

–          nume și prenume
–          adresă de livrare
–          număr de telefon
–          adresă de facturare
–          adresă de livrare
–          informații card bancar

Executarea contractului

Ca vânzătorul să poată onora comanda plasată și să poată livra produsele la adresa indicată/, să poată executa obligațiile de garanție asociate produselor, sau, după caz, a face un retur de produse.

Plata comenzilor/ restituirea plății în caz de retur de produs/ anulare comandă

 

Detaliile cardului bancar folosit pentru plata online a cumpărăturilor din Platformă nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către Enetix Software Srl, ci doar de către entitatea de autorizare a tranzacției sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului.

Enetix Software Srl prelucrează doar următoarele date pe care le trimite către partenerul de autorizare a plăților/ tranzacțiilor online:

–          nume, prenume;
–          ID comandă;
–          data inițierii tranzacției, data finalizării;
–          ID tranzacție;
–          situație plată (plată efectuată/ neefectuată);
–          suma tranzacționată (după caz).

Executarea contractului

Pentru a asigura suportul necesar procesării de către partenerii noștri autorizați să intermedieze plata online a comenzilor plasate. 

Plata pentru calitatea de membru

Detaliile cardului bancar folosit pentru plata costului lunar al calității de membru ai Platformei nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către Enetix Softwaere Srl, ci doar de către entitatea de autorizare a tranzacției sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului.

Enetix Software Srl prelucrează doar următoarele date pe care le trimite către partenerul de autorizare a plăților/ tranzacțiilor online:

–          nume, prenume;
–          ID comandă;
–          data inițierii tranzacției;
–          ID tranzacție;
–          situație plată (plată efectuată/ neefectuată);
–          suma tranzacționată (după caz).

Executarea contractului

Pentru a asigura suportul necesar procesării de către partenerii noștri autorizați să intermedieze plata online a costului lunar al calității de membru. 

Marketing direct

Enetix Software Srl poate să trimită membrilor înregistrați mesaje de marketing directe prin email.

În acest sens vor fi prelucrate următoarele date:

–          nume și prenume
–          adresă de email

Consimțământ

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Platformă. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

Asistență și suport clienți

Pentru a vă putea asigura suportul cu privire la contul Dvs. de client sau pentru asistența mesajelor transmise prin formularele online de contact/feedback vor fi prelucrate următoarele date:

–          nume și prenume
–          adresei de e-mail

Interes legitim

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu scopul de a soluţiona solicitările venite din partea Dumneavoastră.

 


IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Enetix Software SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Enetix Software SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Enetix Software SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul Platformei. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Enetix Software SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Enetix Software SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Perioada de păstrare a datelor depinde în principal de următoarele:

 • pentru ce perioadă avem nevoie de datele Dvs. pentru a vă oferi serviciile solicitate și a ne îndeplini obligațiile față de Dvs. și pentru scopurile menționate mai sus în prezenta Politică;
 • dacă aveți un cont de client deschis pe platofrma Gelior. În acest caz vom păstra datele Dvs. cât timp acest cont de client este activ, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani de la data ultimei autentificări în cont sau ultimei tranzacții efectuate în cadrul Platformei; vă vom notifica înainte de a închide contul Dvs. de client și a șterge toate datele asociate acestui cont de client;
 • dacă v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor pentru o perioadă mai mare, vom menține datele pe toată această perioadă, cu excepția cazului în care vă retrageți între timp consimțământul;
 • obligațiile legale sau contractuale ne impun păstrarea datelor tale pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu perioadele prescrise de lege pentru apărarea drepturilor noastre in justiție).


V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Enetix Software SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Enetix Software SRL în desfășurarea activității prin intermediul Platformei (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru administrarea Platformei;
– pentru procesarea plăților online prin intermediul cardului bancar
– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Platformei și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.


VI . Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Enetix Software SRL pot fi transferate în afara României și/sau a Uniunii Europene.

Ca și regulă, datele Dvs. cu caracter personal furnizate către Enetix Software SRL, nu sunt stocate într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”).

Totuși, unele date pot fi transferate către partenerii noștri care ne ajută să operăm activitățile Platformei și sunt situați în afara spațiului Uniunii Europene. Însă, cu fiecare dintre acești parteneri am depus eforturi rezonabile pentru a ne asigura că există măsuri adecvate de protecție a datelor.

Mai exact, furnizorul nostru de servicii de procesare de plăți online care ne ajută să procesăm plățile online cu cardul bancar (Square) este situat pe teritoriul SUA (în afara spațiului UE). În acest caz transferul datelor se realizează în temeiul articolului 49, alineatul 1 literele a si b din Regulamentul UE. Nr. 679/2016 (GDPR), si anume: transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată și operator sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate; transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între operator și o altă persoană fizică sau juridică. Prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal se realizeaza conform obligației legale ce ne este impusă de Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată cu modificările și completările ulterioare.


VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Enetix Software SRL, conform celor descrise în prezentul document;

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Enetix Software SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Enetix Software SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Enetix Software SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Enetix Software SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Enetix Software SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Enetix Software SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Formularele necesare pentru solicitarea și aplicarea drepturilor de mai sus enumerate și de care beneficiați, puteți să le descărcați de pe acest link, urmând ca formularul completat să ne transmiteți prin:

 • email, la adresa: dpo@gelior.com
 • poștă, la adresa: Str. Szek Nr.7/A, 530201 Miercurea Ciuc, județul Harghita, România


VIII. Informații despre măsurile de securitate a prelucrării

Enetix Software SRL a investit pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Enetix Software SRL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pentru Enetix Software SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.


IX. Responsabilul cu protecția datelor

Vizitatorii Platformei au posibilitatea de a comunica în orice moment cu Responsabilul pentru protecția datelor personale în mod direct, pentru orice subiect legat de prezenta Politică, utilizând datele de contact de mai jos:

– Nume: Vízi Ervin
– Adresă de corespondență: Enetix Software SRL, Miercurea Ciuc, Str. Szek nr. 7/A, jud. Harghita, Romania
– Email: dpo@gelior.com

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: dpo@gelior.com.

Send a Message